Metrologie

Váhy

  • měřící přístroj, který slouží k určení hmotnosti tělesa, mohou být použity k určení dalších veličin související s hmotností

Citlivost

  • schopnost vah reagovat na malé změny zatížení

Opakovatelnost

  • schopnost vah poskytovat výsledky měření, které se shodují

Stálost

  • schopnost vah udržovat své provozní vlastnosti po dobu užívání

Etalon

  • měřidlo sloužící k uchování této jednotky a jejímu přenosu na měřidla

Stanovené měřidlo

  • měřidla podléhající povinnému úřednímu ověření dle 505/1990 sb.

Pracovní měřidlo

  • měřidla nepodléhající povinnému úřednímu ověření, mohou být však kalibrována s ohledem na její význam

Kalibrace vah

  • měření, porovnání metrologických vlastností s etalonem

Kalibrační list

  • je tvořen titulním listem a dalších listů dle druhu kalibrovaného měřidla s vyznačením naměřených hodnot k etalonům

Ověření (cejchování) vah

  • ověřením měřidla se potvrzuje, že stanovené měřidlo má požadované metrologické vlastnosti. Dokladem ověření stanoveného měřidla je úřední značka, popřípadě nepovinný doklad potvrzení o úředním ověření.

Kalibrace vah Kern, kalibrace vah Ohaus, kalibrace vah Tscale, kalibrace vah Lesak, kalibrace vah Axis, kalibrace vah Torrey, kalibrace vah Ishida, kalibrace vah AND, kalibrace vah Berkel, kalibrace vah Digi, kalibrace vah Radwag, kalibrace vah Vibra, kalibrace vah Mettler, kalibrace vah Dibal, kalibrace vah Graven, kalibrace vah Gravex, kalibrace vah Schenck, kalibrace vah Excell, kalibrace vah Soehnle a další.

Kalibrace vah obchodních, kalibrace vah přesných, kalibrace vah laboratoních, kalibrace vah analytických, kalibrace vah zlatnických, kalibrace vah lékárenských, kalibrace vah rovnoramenných, kalibrace vah osobních, kalibrace vah zdravotnických, kalibrace vah ve zdravotnictví, kalibrace vah lékařských, kalibrace vah nemocničních, kalibrace vah medicínských, kalibrace vah pro gastronomii, kalibrace vah do  výroben, kalibrace vah do pekáren, kalibrace vah kapesních, kalibrace vah školních, kalibrace vah přenosných, kalibrace vah na poštu, kalibrace vah na dopisy, kalibrace vah na balíky, kalibrace vah do bazarů, kalibrace vah do zastaváren, kalibrace průmyslových vah, kalibrace počítacích vah, kalibrace můstkových vah, kalibrace stolních vah, kalibrace plošinových vah, kalibrace podlahových vah, kalibrace podlahových nájezdových vah, kalibrace veterinárních vah, kalibrace vah na zvířata, kalibrace vah pro řezníky, kalibrace vah pro masný průmysl, kalibrace vah expedičních, kalibrace vah příjmových, kalibrace vah dávkovacích, kalibrace vah pytlovacích, kalibrace vah tenzometrických, kalibrace vah do chemického průmyslu, kalibrace vah voděodolných, kalibrace vah do výbušného prostředí, kalibrace vah silničních, kalibrace autovah, kalibrace vah nápravových, kalibrace vah mostních, kalibrace vah paletových, kalibrace paletových vozíků s váhou, kalibrace závěsných vah, kalibrace jeřábových vah, kalibrace lyžinových vah, kalibrace vah na vážení barev a další...

 

Copyright © 2024 Váhy Přemysl Škornička. Powered by Zen Cart